Lon đựng thực phẩm 400gr

Lon đựng thực phẩm kích thước D99 x 136mm, nắp cạy

Danh mục: