Thùng đựng thực phẩm 18kg

Thùng đựng thực phẩm tráng vàng 02 mặt, kích thước 238 x 238 x 356mm.

Danh mục: