Lon đựng hạt giống 300gr

Lon đựng hạt giống, tráng 02 mặt, nắp EOE (dễ mở), kích thước D75mm x 76mm, chiều cao theo yêu cầu của Quý khách hàng.

Danh mục: