Lon đựng thị hộp, cá hộp

Các loại lon đựng thực phẩm, nắp EOE (nắp dễ mở), đường kính tứ 55mm, 75mm, 99mm.
Chiều cao tùy thuộc vào yêu cầu của Quý khách hàng.

Danh mục: