Lon đựng yến 200ml

Lon đựng yến 200ml, đựng cá hộp với nắp EOE (nắp dễ mở), kích thước D55mm x 132mm

Danh mục: