on đựng trái cây 400gr

Lon đựng nước ép trái cây, nắp EOE (dễ mở) tráng vecni đạt An toàn thực phẩm, kích thước D99 x 119mm

Danh mục: