Lon đựng thịt hộp

Lon đựng thịt hộp, pate đường kích 73mm, nắp EOE (nắp dễ mở), đạt chất lượng vệ sinh An toàn thực phẩm.